Blogi

Hyvin usein, kun puhutaan yrittäjyydestä ja sen tukemisesta, niin mielestäni sieltä puuttuu konkretia tai käsitellään yleensä vain Suomen mittakaavassa niitä suurempia yrityksiä. Myös ne ovat meille elintärkeitä, mutta meidän kaikkien on hyvä muistaa, että esimerkiksi alle 10 työllistäviä yrityksiä Suomessa on yli 93 prosenttia ja useimmiten ne...

Opiskelun ja perheen yhdistäminen on tehty Suomessa hyvin vaikeaksi ja taloudellisesti erittäin haasteelliseksi. Yhteiskunnan pitää tukea enemmän opiskelevia perheitä ja näin mahdollistaa perheen perustaminen jo opiskeluaikana. Samalla helpotettaisiin nuorten naisten siirtymistä työelämään opintojen jälkeen, eli parannettaisiin työelämän...

Hyvin usein, kun mediassa käsitellään työeläkettä, ikäihmisiä yleensä tai heidän hyvinvointiaan käsitteleviä aiheita, niin paikalle saadaan työeläkeyhtiön edustaja, tutkija, ministerikin sinne joskus kiireiltään ehtii, mutta milloin paikalle on kutsuttu eläkkeensaajaa? Ei juuri koskaan. Myös työntekijöiden edustajia paikalle on hyvin saatu, mutta...

Kuten ehkä tiedätkin tai viimeistään nyt tiedät, että yksi kärkiteemoistani tulevissa vaaleissa on yrittäjyyden vahvistaminen, kannustaminen ja tukeminen sekä työllistyminen. Tähän liittyen kävin tapaamassa yrittäjä Sari Rikmania ja tutustuin hänen yrityksen toimintaan. Hevosalaan olen tutustunut aikoinaan lämppärin osakkuuden myötä ja nyt...

Marinin hallitus on ollut kuuro maatilojen hädälle ja elintarvikeomavaraisuuteen kohdistuvalle uhalle. Hallituksen panostukset maatilojen tukemiseksi ovat olleet vaatimattomia. Maatilojen tuotantopanosten hinnat alkoivat nousta voimakkaasti jo syksyllä 2021. Ne lähtivät jyrkkään nousuun Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Lukuisista vetoomuksista...

Hevosala tuo työtä ja elinvoimaa alueille, jossa sitä on muuten vaikea löytää. Alan yrityksiä arvioidaan olevan Suomessa noin 3000, joista noin 17 % toimii maaseudulla. Hevosala työllistää noin 15 000 tekijää koko- ja osa-aikaisesti eli suurin piirtein samaa luokkaa kuin Lapin matkailu. Kun myös harrastajat lasketaan mukaan, niin kaiken kaikkiaan...

Hallituksessa on valmisteilla yrittäjän eläkelain uudistus (YEL) ja tuntuu, että pienyrittäjiä ei ole kuunneltu laisinkaan. Suomessa on yrityksiä 368 622 kpl., joista 328 904 kpl työllistää neljä henkilöä tai vähemmän, näiden osuus yrityskannasta on 89 %. Yksinyrittäjiä meillä on noin 182000 kpl. ja näistä noin puolet ansaitsevat alle 2000 eur/kk....