Omavaraisuus kuntoon

25.12.2022

Marinin hallitus on ollut kuuro maatilojen hädälle ja elintarvikeomavaraisuuteen kohdistuvalle uhalle. Hallituksen panostukset maatilojen tukemiseksi ovat olleet vaatimattomia. Maatilojen tuotantopanosten hinnat alkoivat nousta voimakkaasti jo syksyllä 2021. Ne lähtivät jyrkkään nousuun Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Lukuisista vetoomuksista huolimatta hallituksen esityksessä vuoden 2023 talousarvioksi ei juuri esitetä konkreettisia toimia maatilojen akuuttiin kustannuskriisiin vastaamiseksi. 

Kotimaisen ruoantuotannon jatkuminen ja elintarvikehuolto-varmuus on turvattava kaikissa olosuhteissa. Etenkin kun sota Ukrainassa uhkaa yhä jatkua ja tulemme näkemään uusia pakolaisaaltoja ruoan loppuessa eri puolilta maailmaa. Suomen ja EU:n on kannettava vastuunsa globaalista ruokaturvasta. 

Akuutissa kustannuskriisissä olevilta maatiloilta on turha odottaa panostuksia ilmastotoimiin. Tilat tarvitsevat näkymän yli kriisitalven. Maatiloille tarvitaan konkreettisia tilapäisiä tuki-instrumentteja, jotta etenkin ruokaa tuottavat tilat pidetään toiminnassa akuutin kustannuskriisin yli. On turha kuvitella, että toimintansa lopettaneiden tilojen jatkajiksi tulisi uusia yrittäjiä nykyisillä kannattavuusnäkymillä. 

Suurin syy maatalouden heikkoon kannattavuuteen liittyy maatalousmarkkinoiden toimintaan. Elintarvikemarkkinalain uudistukset on toteutettava kiireellisesti. Samoin elintarvikemarkkinavaltuutetun ehdottama kustannusindeksi tulee ottaa valmisteluun. Markkinoiden kehittäminen vaatii myös maataloustuotteiden tilastoinnin parantamista. 

Liian monelle vähävaraiselle ruoka-apu on valitettavasti osa päivittäistä toimeentuloa. Ruoka-avun malli on uudistumassa, mutta kuponkimallin toimivuus ja tavoittavuus ovat epävarmoja. Suoraa ruoka-apua jakavat järjestöt tarvitsevat pysyvän kustannustuen, joka kohdistuu varsinaiseen toimintaan, ei jatkuviin kehittämishankkeisiin.

TOIMET:

 - Perustetaan kansallinen ruokapaneeli 

- Poistetaan maatalousrakennusten kiinteistövero

- Maatiloille sähkö-, energia- ja tuotantotukea 

- Ruoan alv:n lasku 10 %:iin hedelmien ja vihannesten osalta

- Parannuksia maataloustuotteiden kustannusindeksien tilastointiin 

- Ruoka-aputyöhön järjestötukea

#maatalous #maanviljely #omavaraisuus #maatila #maanviljelijä #kdpuolue #eduskuntavaalit2023 #teemusavolainenkd #keskisuomi #lämmintupa #lämminleipä