Perheystävällistä opiskelua

28.02.2023

Opiskelun ja perheen yhdistäminen on tehty Suomessa hyvin vaikeaksi ja taloudellisesti erittäin haasteelliseksi. Yhteiskunnan pitää tukea enemmän opiskelevia perheitä ja näin mahdollistaa perheen perustaminen jo opiskeluaikana. Samalla helpotettaisiin nuorten naisten siirtymistä työelämään opintojen jälkeen, eli parannettaisiin työelämän tasa-arvoa.

Tehdään lapsilisään riittävä tasokorotus ja sidotaan se indeksiin. Huolehditaan lapsiperheiden taloudellisesta kantokyvystä ja lapsiperhe-etuuksien ostovoiman säilymisestä kustannusten noustessa. Otetaan uudestaan käyttöön ansiotuloverotuksen lapsivähennys. Muutetaan opintotuen huoltajakorotus lapsikohtaiseksi. Korotetaan opiskelijaperheiden vuositulorajoja ja opintotuen tulorajoja pysyvästi.

Hyvitetään opintojen aikana vanhemmaksi tulevien opintolaina kokonaan 2 500 euroa ylittävältä osuudelta, muutoin samoin ehdoin kuin nykyinen opintolainahyvitys. Hyvitys koskisi myös jo ennen lapsen saantia nostettua opintolainaa. Jo nyt määräajassa valmistuva opiskelija palkitaan myöntämällä 40 % opintolainahyvitys 2 500 euron ylittävältä lainaosuudelta. Lapsiperheiden arjessa auto on lähes välttämätön, alennetaan ajoneuvoveroa lapsiperheille.

#opiskelu #perhe #lapsilisä #tasokorotus #lapsiperhe #lapsivähennys #ansiotulovero #opintotuki #opintolaina #auto #liikkuminen #ajoneuvovero #teemusavolainenkd #kdpuolue #eduskuntavaaliehdokas2023 #keskisuomi #jyvaskyla #48