Yrittäjämyönteinen Suomi

13.03.2023

Hyvin usein, kun puhutaan yrittäjyydestä ja sen tukemisesta, niin mielestäni sieltä puuttuu konkretia tai käsitellään yleensä vain Suomen mittakaavassa niitä suurempia yrityksiä. Myös ne ovat meille elintärkeitä, mutta meidän kaikkien on hyvä muistaa, että esimerkiksi alle 10 työllistäviä yrityksiä Suomessa on yli 93 prosenttia ja useimmiten ne uudet työpaikat syntyvät juuri näihin yrityksiin. Yksinyrittäjiä meillä on melkein 200 tuhatta.

Vaikein kynnys kasvuun liittyy ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Kasvua ei saada, jos liian jäykät työehdot vaikeuttavat mahdollisuuksia sopia työehdoista paikallisesti. Paikallisen sopimisen helpottaminen on usein myös työntekijän etu. 

Esitän konkreettisia keinoja, joita lupaan edistää: 

- Helpotetaan yksinyrittäjälle ensimmäisen työntekijänpalkkaamista laskemalla sivukuluja alemmaksi 1-2-vuodeksi. 

- Turvataan parempi sosiaaliturva madaltamalla yrittäjäksi ryhtyvän riskejä säätämällä pienyrittäjien sosiaali- ja eläkejärjestelmät tasa-arvoisiksi palkansaajien kanssa.

- Annetaan myös itsensä työllistäville yrittäjille oikeus työttömyysturvaan ja laajennetaan ansiosidonnainen työttömyysturva kaikille työssäoloehdon täyttäville. Ansiosidonnaista tulee olla mahdollista kerryttää, vaikka rooli välillä muuttuu yrittäjänä ja palkansaajana tai toimii osa-aikaisena työntekijänä ja sivutoimisena yrittäjänä samaan aikaan.

- Korotetaan ALV-velvollisuuden rajaa, jotta yrittäjälle jää toiminnan alkuvaiheessa sukanvarteen resursseja vakauttaa ja kehittää toimintaa. 

- Korotetaan kotitalousvähennyksen määrää, sillä kotitalous-vähennyksellä on merkitystä kotiin tarjottavien palveluiden yrittäjille.

- Yhteistyötä tulee tiivistää oppilaitosten, paikallisten yrittäjä-järjestöjen sekä yritysten välillä. Oppisopimuspaikkoja tulee lisätä nostamalla työnantajalle tulevaa korvausta. 

- Tuetaan julkisilla hankinnoilla pk-yrityksiä edistämällä mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintoihin.

- Yritysten ja yrittäjien kokonaisverotusta ei tule kiristää, ei myöskään listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotusta. Säilytetään yrittäjävähennys. Verotuksen on oltava yritystoimintaan ja työntekoon kannustavaa, pitkäjänteistä sekä kilpailukykyä edistävää. Voitot tulee olla mahdollista sijoittaa verottomasti liiketoiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen, verotetaan vasta tulouttamisvaiheessa.

Teemu Savolainen Eduskuntavaaliehdokas, Keski-Suomi #48

Olen kahden lapsen isä Kuohulta Jyväskylästä. Koko työuran olen tehnyt kaupallisella alalla, useita tuhansia kohtaamisia yritys-, sekä kuntapäättäjien kanssa ympäri suomea, liikevaihtoa merkittävästi. Rehellistä, vastuullista ja yrittäjähenkistä liiketoimintaa.

#pienyrittäjä #yksinyrittäjä #mikroyrittäjä #pkyritys #maatalousyrittäjä #maatalous #hevostila #ratsastus #parturi #kampaaja #hieroja #nuohooja #siivooja #toiminimi #osakeyhtiö #keskisuomenyrittäjät #ksyrittajanaiset #teemusavolainenkd #kdpuolue #hevoshieroja #keskisuomi #yritysverotus #eduskuntavaalit2023 #eduskuntavaaliehdokas2023